Головна

Науково-практичний журнал«Український радіологічний журнал» заснований Державною установою «Інститут медичної радіології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» в 1993 р.

Входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія “В”) по медичним галузям науки.

Основну увагу журнал приділяє висвітленню проблем онкології та медичної радіології, зокрема променевої терапії, променевої діагностики, а також радіобіологічним питанням та питанням радіаційної гігієні.

Редакційна колегія журналу «Український радіологічний журнал» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов’язковому порядку проходять «сліпе» рецензування і перевірку на плагіат. Журнал надає користувачам гарантії відповідно до зазначених зобов’язань.

Журнал зареєстрований у наукометричній базі даних Google Scholar, міжнародних базах даних INIS (МАГАТЕ), BIHITI та Науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.RU (Російська Федерація).

Журнал занесено до бази даних «Наукова періодика України»; реферується у реферативному журналі «Джерело»; електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

З 2020 року науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI.

Виготовлювач: ТОВ «Золоті сторінки».

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 276 від 12.12.2000 р.

Виходить 4 рази за рік

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ 21037-10837 ПР від 07.10.2014

ISSN 1027-3204 (print)

ISSN 1684-1573 (online)

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Державна установа «Інститут медичної радіології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»

Видавець: ТОВ «Золоті сторінки».

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020