2020.28 (1)

urg20201p1


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Повний текст


ЗМІСТ

Повний текст


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


ВМІСТ VEGF, ЦОГ-2 ТА ПГЕ-2 ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ’ЄКТИВНОЇ ВІДПОВІДІ НА ПРОМЕНЕВУ ТЕРАПІЮ В ПОЄДНАННІ З ІНГІБІТОРОМ ЦОГ-2 У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ

НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА МІТРЯЄВА, НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БІЛОЗОР, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ, ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ГРЕБІНИК

2020, 28(1):5

Анотація | Повний текст (PDF)


ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ОЖИРІННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ТА ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ

НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА ПРОХАЧ, ПАВЛО ПАВЛОВИЧ СОРОЧАН, ІРИНА АНДРІЇВНА ГРОМАКОВА, ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ ШЕВЦОВ, СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ШУТОВ

2020, 28(1):13

Анотація | Повний текст (PDF)


ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ В РОЗВИТКУ РАКУ ШЛУНКА

МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ, ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ МОВЧАН, ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ ПОНОМАРЬОВ

2020, 28(1):18

Анотація | Повний текст (PDF)


2020, 28(1):25

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СПАДКОВИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ МОТУЗЮК, ОЛЕГ ІГОРОВИЧ СИДОРЧУК, ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ КОСТЮЧЕНКО, НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА КОВТУН, ПЕТРО ЛЕОНІДОВИЧ ПОНЯТОВСЬКИЙ, АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ГОЛУБОВСЬКА

2020, 28(1):25

УАнотація | Повний текст (PDF)


ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ, УСКЛАДНЕНИХ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІЛІАРНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ВЕЛИГОЦЬКИЙ, СЕРГІЙ ЕДУАРДОВИЧ АРУТЮНОВ, СВЯТОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ БАЛАКА, ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ЧЕБОТАРЬОВ

2020, 28(1):29

Анотація | Повний текст (PDF)


ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІСЛЯ МУЛЬТИОРГАННИХ ОПЕРАЦІЙ

МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ, ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КРУТЬКО, ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ ПАВЛЮЧЕНКО

2020, 28(1):34

Анотація | Повний текст (PDF)


ОСВІТА


СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З РАДІОЛОГІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА АСТАП’ЄВА, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ, ГАННА ВАСИЛІВНА ГРУШКА, ОЛЬГА ІВАНІВНА ПАСКЕВИЧ, РОМАН МИХАЙЛОВИЧ СПУЗЯК

2020, 28(1):40

Анотація | Повний текст (PDF)


ДАЙДЖЕСТ


СУЧАСНІ ЦИФРОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

НЕОНІЛА ОЛЕГІВНА АРТАМОНОВА, ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА МИРНА, ЮЛІАНА ВАЛЕРІЇВНА ПАВЛІЧЕНКО

2020, 28(1):53

Анотація | Повний текст (PDF)


НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ


ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ (Повідомлення 1)

ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ МУЖИЧУК, ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ ПОНОМАРЬОВ

2020, 28(1):60

Повний текст (PDF)


ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ ИЗ КЛЕТОК МЕРКЕЛЯ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ХОДАК , ВИТА ПАВЛОВНА ХОДАК

2020, 28(1):67

Анотація | Повний текст (PDF)


ІНФОРМАЦІЇ


Зміна назви ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»

2020, 28(1):73

Повний текст (PDF)


Зміна назви Українського Радіологічного Журналу

2020, 28(1):74

Повний текст (PDF)


РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» (24 квітня 2020 р., м. Харків)

2020, 28(1):75

Повний текст (PDF)

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020