2019.27 (4)


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


МОРФОЛОГІЧНА ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОПЛАЗІЇ ГЕРМІНОГЕННИХ КЛІТИН IN SITU У ГЕРМІНОГЕННИХ ПУХЛИНАХ ЯЄЧКА

СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ПОТАПОВ, ДАР’Я ІГОРІВНА ГАЛАТА, ОКСАНА МИКОЛАЇВНА ПЛІТЕНЬ, НАТАЛІЯ ІВАНІВНА ГОРГОЛЬ

2019, 27(3):231-238

Анотація | Повний текст (PDF)


ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ СА-125, ЕКСПРЕСІЇ МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПАТОМОРФОЗУ РАКУ ЯЄЧНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ТА НАЯВНОСТІ РЕЦИДИВУ

ОЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ МІХАНОВСЬКИЙ, МАРИНА ЛЕОНІДІВНА КОЧИНА, ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ХАРЧЕНКО, НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ЩИТ, НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА ФЕДОРЕНКО, МАРИНА АНАТОЛІЇВНА ТЕПЛОВА.

2019, 27(3):239-243

Анотація | Повний текст (PDF)


ДІЯ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН АО-СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ У ТВАРИН З ІНФІКОВАНИМИ ПРОМЕНЕВИМИ ВИРАЗКАМИ

М. В. КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ, О. С. ПУШКАР

2019, 27(3):244-249

Анотація | Повний текст (PDF)


ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РАДІОЧУТЛИВОСТІ У НЕЙРООНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ МЕТОДОМ КОМЕТНОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ

ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ ГЛАВАЦЬКИЙ, ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА ЗЕМСКОВА, ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ІРИНА МИКОЛАЇВНА ШУБА, ДЕНИС АРКАДІЙОВИЧ КУРІННИЙ,ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ДЕМЧЕНКО

2019, 27(3):250-255

Анотація | Повний текст (PDF)


ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ


МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ПРЕДИКТОРИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РАДІОЧУТЛИВОСТІ В РАДІАЦІЙНІЙ ОНКОЛОГІЇ

ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ ВІННІКОВ

2019, 27(3):256-268

Анотація | Повний текст (PDF)


ЛЕКЦІЯ


РАДІОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ УТВОРЕНЬ

А. В. СВИНАРЕНКО

2019, 27(3):269-276

Анотація | Повний текст (PDF)


ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


ДИСЕМІНАЦІЯ ПУХЛИННОГО ПРОЦЕСУ ПО КАПСУЛІ ПЕЧІНКИ ПІСЛЯ ПЕРКУТАННОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ АБЛЯЦІЇ МЕТАСТАЗІВ У ПЕЧІНЦІ

С. М. БАЛАКА, Г. В. ГРЕЧІХІН, Д. В. ОЛЬХОВСЬКИЙ, Д. А. ВЄРЄМЄЙ

2019, 27(3):277-279

Анотація | Повний текст (PDF)


МІСЦЕВИЙ РЕЦИДИВ САРКОМИ М’ЯКИХ ТКАНИН У ПАЦІЄНТА МОЛОДОГО ВІКУ

МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ БІЛИЙ, РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ ПІДЛІСНИЙ, ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА РУБЛЬОВА, ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНА ДЕМ’ЯНЕНКО

2019, 27(3):280-282

Анотація | Повний текст (PDF)


ЮВІЛЕЇ


ЛЕОНІД ЯКОВИЧ ВАСИЛЬЄВ

2019, 27(3):283-284

Повний текст (PDF)


ОСВІТА


ТЕМАТИКА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСІВ СТАЖУВАННЯ ПРИ ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ім. С. П. ГРИГОР’ЄВА НАМН УКРАЇНИ» НА 2020 РІК

2019, 27(3):285-286

Повний текст (PDF)


ПЛАН ЦИКЛІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КАФЕДРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХМАПО НА 2020 РІК

2019, 27(3):287

Повний текст (PDF)


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ КАФЕДРОЮ РЕНТГЕНОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ РЕНТГЕНОЛОГІЇ ХМАПО НА 2020 РІК

2019, 27(3):288

Повний текст (PDF)


НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН КАФЕДРИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХМАПО НА 2020 РІК

2019, 27(3):289

Повний текст (PDF)


НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН КАФЕДРИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХМАПО НА 2020 РІК (платні послуги)

2019, 27(3):290

Повний текст (PDF)


ІНФОРМАЦІЇ


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» (24 квітня 2020 р., м. Харків)

2019, 27(3):291-292

Повний текст (PDF)


Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 100-річчю ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» «Мультиорганні операції в онкології» (5 червня 2020 р., м. Харків)

2019, 27(3):293-294

Повний текст (PDF)


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

2019, 27(3):295-299

Повний текст (PDF)


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

2019, 27(3):300-304

Повний текст (PDF)


INFORMATION FOR AUTHORS

2019, 27(3):305-308

Повний текст (PDF)


Покажчик авторів ХХVІІ тому УРЖ

2019, 27(3):309-310

Повний текст (PDF)

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020