ПЕРІОПЕРАЦІЙНА ТЕРАПІЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

І. А. ГРОМАКОВА, П. П. СОРОЧАН, Н. Е. ПРОХАЧ, I. М. ПОНОМАРЬОВ, І. С. ГРОМАКОВА

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

Хірургічні втручання в онкології супроводжуються значною кількістю рецидивів раку. Періопераційна терапія служить для усунення факторів, що впливають на післяопераційний рецидив. У даному огляді підсумовані дані результатів періопераційного застосування β-адреноблокаторів, нестероїдних протизапальних препаратів, статинів, ω-3-поліненасичених жирних кислот, антитромботичних препаратів, які розглядаються як потенційні засоби для підвищення післяопераційної безрецидивної виживаності.

Ключові слова: онкологія, періопераційна терапія, β-адреноблокатори, нестероїдні протизапальні препарати, статини, ω-3-поліненасичені жирні кислоти, антитромботичні препарати.

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020