2019.27 (2)

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕНОСЦИНТИГРАФІЇ У ХВОРИХ НА ТЕСТИКУЛЯРНУ СЕРТОЛІОМУ ПІСЛЯ ЦИТОСТАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ ТКАЧЕНКО, ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОРОЛЬ

2019, 27(2):85-87

Анотація | Повний текст (PDF)


ДИНАМІЧНА РЕНОСЦИНТИГРАФІЯ З 99mTc-ДТПА В ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ СТЕНОЗУ НИРКОВИХ АРТЕРІЙ У ПАЦІЄНТІВ З РЕНОВАСКУЛЯРНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

ІРИНА ВАСИЛІВНА НОВЕРКО, АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ХОХЛОВ, МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА САТИР, МАКСИМ ВАДИМОВИЧ ШИМАНКО

2019, 27(2):88-92

Анотація | Повний текст (PDF)


РАДІОНУКЛІДНА ДІАГНОСТИКА МЕТАСТАЗІВ ВИСОКОДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ЛЕГЕНІ

ЮЛІЯ ПЕТРІВНА СЕВЕРИН, ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЩЕРБІНА, НАТАЛІЯ ЯКІВНА ЧУРІКОВА, ОКСАНА ГРИГОРІВНА ГОРБОВА

2019, 27(2):93-96

Анотація | Повний текст


ВИКОРИСТАННЯ ІРИДІЮ-192 ПРИ ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ ВАГІНИ З РАДІОБІОЛОГІЧНИМ СУПРОВОДОМ

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА ІВАНКОВА, ЕМІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА ДЬОМІНА, ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА МАТВІЄВСЬКА, ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА ХРУЛЕНКО, ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА БАРАНОВСЬКА

2019, 27(2):97-102

Анотація | Повний текст


ВИБІР ТАКТИКИ РАДІОНУКЛІДНОГО ЛІКУВАННЯ ВИСОКОДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ (ВЛАСНІ ДАНІ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

НАТАЛІЯ ІГОРІВНА ЛУХОВИЦЬКА, ГАЛИНА ВАСИЛІВНА КУЛІНІЧ, ЄВГЕНІЯ БОРИСІВНА РАДЗІШЕВСЬКА, ЛЕОНІД ЯКОВИЧ ВАСИЛЬЄВ

2019, 27(2):103-111

Анотація | Повний текст


КЛІНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПЕРТЕХНЕТАТУ 99mТс ЯК ЙМОВІРНОГО МАРКЕРА РІВНЯ БЛОКУ ЛІМФОВЕНОЗНОГО ВІДТОКУ В ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З ДИСТАЛЬНИМ НАБРЯКОМ КІНЦІВКИ ПІСЛЯ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ

М. І. ХВОРОСТЕНКО, І. М. КІХТЕНКО, Ю. М. ХВОРОСТЕНКО, Ю. В. ГРАБОВСЬКИЙ

2019, 27(2):112-116

Анотація | Повний текст


МЕТАБОЛIЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ПРОТИПУХЛИННОМУ ЛІКУВАННІ

МАРИНА ОЛЕГІВНА ІВАНЕНКО, ПАВЛО ПАВЛОВИЧ СОРОЧАН, ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ ШЕВЦОВ

2019, 27(2):117-122

Анотація | Повний текст


ВПЛИВ СУПУТНЬОЇ УРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ПРОМЕНЕВУ ТОКСИЧНІСТЬ РАДІОТЕРАПІЇ ПРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ОПРОМІНЕННІ ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ I-II СТАДІЇ

2019, 27(2):123-127

Анотація | Повний текст


ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ


ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ТА ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА САТИР

2019, том XXVII, випуск 2, сторінка 128-134

Анотація | Повний текст


ДИСКУСІЯ


ВИЩА МЕДИЧНА ШКОЛА: PRO ET CONTRA

С. А. АМІРАЗЯН, О. О. ФАТЄЄВ

2019, 27(2):135-140

Анотація | Повний текст


НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОТЕРАПІЇ В ОНКОЛОГІЇ

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА ІВАНКОВА

2019, 27(2):141-145

Анотація | Повний текст


ОСВІТА


СИСТЕМНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ РАДІОЛОГІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НМУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ ТКАЧЕНКО, ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА РОМАНЕНКО, ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА МИРОНОВА, ІРИНА ВАСИЛІВНА ГОРОТЬ

2019, 27(2):146-149

Анотація | Повний текст


СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КУРСУ СТАЖУВАННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ)

ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА АСТАП’ЄВА, ОЛЬГА ІВАНІВНА ПАСКЕВИЧ, ЮЛІЯ ЯНІВНА ФЕДУЛЕНКОВА

2019, 27(2):150-153

Анотація | Повний текст


ІНФОРМАЦІЇ


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ядерної медицини» (9-10 вересня 2019 р., м. Хмельницький)

2019, 27(2):154

Повний текст


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології» (18 жовтня 2019 р., м. Харків)

2019, 27(2):155-156

Повний текст


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний стан і проблеми брахітерапії» (8 листопада 2019 р., м. Харків)

2019, 27(2):157-158

Повний текст


ПАМ’ЯТІ


КІНОШЕНКО ЮЛІАН ТОДОСІЙОВИЧ (1929–2019)

2019, 27(2):159-160

Повний текст

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020