2019.27 (1)

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ РАДІОФАРМПРЕПАРАТІВ «ГЛЮКОЗА, 11С» ТА «ЕТАНОЛ, 11С» ДЛЯ ПОЗИТРОН-ЕМІСІЙНОЇ ТОМОГРАФІЇ НА ПРИСКОРЮВАЧАХ ННЦ ХФТІ

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОНКО, РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ ДРОНОВ, БОРИС ІВАНОВИЧ ШРАМЕНКО, ІГОР ВІКТОРОВИЧ БЕЛОЗЬОРОВ, ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ГІРКА

2019, 27(1):5-9

Анотація | Повний текст


ВПЛИВ ПОЄДНАНОЇ ДІЇ КОНФОРМНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ТА ІНГІБІТОРА ЦОГ-2 НА ВМІСТ VEGF, ЦОГ-2, ПГЕ-2 У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ

НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БІЛОЗОР, НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА МІТРЯЄВА, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ, ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ГРЕБІНИК

2019, 27(1):10-19

Анотація | Повний текст


ІНТЕРВЕНЦІЙНА РАДІОЛОГІЯ В ЛІКУВАННІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УШКОДЖЕНЬ СЕЧОВОДА

С. М. БАЛАКА, Г. В. ГРЕЧІХІН, М. В. КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ, О. В. ПАНОВ, В. С. СУХІН, М. В. ВЕРБИЦЬКИЙ, О. І. СУХОДОЛЬСЬКА, Д. А. ВЕРЕМЕЙ

2019, 27(1):20-24

Анотація | Повний текст


ВИСОКОДОЗНА БРАХІТЕРАПІЯ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ СВИНАРЕНКО, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ, ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА СУХІНА

2019, 27(1):25-30

Анотація | Повний текст


РОЛЬ IN VIVO ДОЗИМЕТРІЇ В КОНТРОЛІ ЯКОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ ТРОФИМОВ, ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ ВАСИЛЬЄВ, АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА СВИНАРЕНКО

2019, 27(1):31-37

Анотація | Повний текст


ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ


РОЛЬ IN VIVO ДОЗИМЕТРІЇ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ РАКУ ГЕНІТАЛІЙ І РАКУ ГОЛОВИ ТА ШИЇ

ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА СУХІНА, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ, АННА СЕРГІЇВНА СІМБІРЬОВА, СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ АРТЮХ

2019, 27(1):38-42

Анотація | Повний текст


ЛЕПТИН І РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

І. С. ГРОМАКОВА, П. П. СОРОЧАН, Н. Е. ПРОХАЧ, І. М. ПОНОМАРЬОВ, І. A. ГРОМАКОВА

2019, 27(1):43-48

Анотація | Повний текст


ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ МЕТАХРОННОГО ЗЛОЯКІСНОГО ПУХЛИННОГО ПРОЦЕСУ ШИЙКИ МАТКИ ТА ЛЕГЕНЬ

М. В. КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ, Р. А. ПІДЛІСНИЙ, О. М. БІЛИЙ, Є. М. КРУТЬКО

2019, 27(1):49-52

Анотація | Повний текст


ДИСКУСІЯ


ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ З ОЖИРІННЯМ

ПАВЛО ПАВЛОВИЧ СОРОЧАН, ІРИНА АНДРІЇВНА ГРОМАКОВА, НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА ПРОХАЧ, ІННА СЕРГІЇВНА ГРОМАКОВА

2019, 27(1):53-57

Анотація | Повний текст


ЮВІЛЕЇ


ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ ТКАЧЕНКО

2019, 27(1):58

Повний текст


ІНФОРМАЦІЇ


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології» (26–27 вересня 2019 р., м. Харків)

2019, 27(1):59-60

Повний текст


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний стан і проблеми брахітерапії» (8 листопада 2019 р., м. Харків)

2019, 27(1):61-62

Повний текст


Науково-практична конференція Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участю міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (26–27 червня 2019 р., м. Полтава)

2019, 27(1):63-64

Повний текст


ДО УВАГИ АВТОРІВ УРЖ


Вимоги до рукописів, які подаються в «Український радіологічний журнал», складено з урахуванням Єдиних вимог до рукописів, які подаються в біомедичні журнали, розроблених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів.

2019, 27(1):65-66

Повний текст

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020