2018.26 (4)

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ РАЕС

ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА ПРИЛИПКО, ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРИЧЕНКО, МАРИНА МИКОЛАЇВНА МОРОЗОВА, ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА БОНДАРЕНКО

2018, 26(4):231-238

Анотація | Повний текст


ВПЛИВ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЕНДОГЕННІ АНТИМІКРОБНІ МЕХАНІЗМИ ПРИ ЛІКУВАННІ ІНФІКОВАНИХ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ ШКІРИ

Л. І. СИМОНОВА, В. З. ГЕРТМАН, О. С. ПУШКАР, Н. В. ЛЯХОВСЬКА

2018, 26(4):239-244

Анотація | Повний текст


ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ РАДІОНУКЛІДНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ (ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ)

ЛЕОНІД ЯКОВИЧ ВАСИЛЬЄВ, ГАЛИНА ВАСИЛІВНА КУЛІНІЧ, ЄВГЕНІЯ БОРИСІВНА РАДЗІШЕВСЬКА

2018, 26(4):245-251

Анотація | Повний текст


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


УЛЬТРАСТРУКТУРА КЛІТИН ЕНДОКРИННИХ ОРГАНІВ У ВІДДАЛЕНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА ЧАСТКОВОГО ОПРОМІНЕННЯ У МАЛІЙ ДОЗІ

ОЛЬГА ПЕТРІВНА ЛУКАШОВА

2018, 26(4):252-261

Анотація | Повний текст


ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ


ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК, ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

ГАЛИНА ВАСИЛІВНА КУЛІНІЧ, НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ПІДЧЕНКО, ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА РОГАЧЕВСЬКА

2018, 26(4):262-270

Анотація | Повний текст


ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


ДІАГНОСТИЧНІ ПОМИЛКИ ПРИ КОМП’ЮТЕРНІЙ ТОМОГРАФІЇ. ВИПАДОК НЕВИЯВЛЕННЯ РАННЬОГО РАКУ ОБОДОВОЇ КИШКИ ПРИ СИНХРОННОМУ РАКУ НИРКИ

МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ БІЛИЙ, ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА АСТАП’ЄВА, РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ ПІДЛІСНИЙ

2018, 26(4):271-274

Анотація | Повний текст


ДИСКУСІЯ


РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА У ВИЩІЙ ШКОЛІ

С. А. АМІРАЗЯН, О. О. ФАТЄЄВ

2018, 26(4):275-279

Анотація | Повний текст


НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ


СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА РЕНТГЕНОТЕРАПІЮ НЕПУХЛИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

В. П. СТАРЕНЬКИЙ, І. Б. ШУСТОВ, Л. В. ЗАБОБОНІНА, Л. Л. СТАДНИК

2018, 26(4):280-286

Анотація | Повний текст


ОСВІТА


ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ХНМУ

ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА АСТАП’ЄВА, РОМАН МИХАЙЛОВИЧ СПУЗЯК, ОЛЬГА ІВАНІВНА ПАСКЕВИЧ, ЕРНЕСТ ПАВЛОВИЧ СТЕПАНОВ, СЕРГІЙ АРТЕМОВИЧ АМІРАЗЯН

2018, 26(4):287-289

Анотація | Повний текст


ТЕМАТИКА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСІВ СТАЖУВАННЯ ПРИ ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ІМ. С. П. ГРИГОР’ЄВА НАМН УКРАЇНИ» на 2019 рік

2018, 26(4):290-291

Анотація | Повний текст


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ КАФЕДРОЮ РЕНТГЕНОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ РЕНТГЕНОЛОГІЇ ХМАПО на 2019 рік

2018, 26(4):292

Повний текст


НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН КАФЕДРИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХМАПО на 2019 рік

2018, 26(4):293

Повний текст


НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН КАФЕДРИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХМАПО на 2019 рік (ПЛАТНІ ПОСЛУГИ)

2018, 26(4):293

Повний текст


НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН КАФЕДРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ХМАПО) на 2019 рік

2018, 26(4):294

Повний текст


ІНФОРМАЦІЇ


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології» (26–27 вересня 2019 р., Харків)

2018, 26(4):295-296

Повний текст


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний стан і проблеми брахітерапії» (8 листопада 2019 р., Харків)

2018, 26(4):297-298

Повний текст


ПАМ’ЯТІ


МЕЧЕВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ (1943–2018)

2018, 26(4):299

Повний текст


Покажчик авторів ХХVІ тому УРЖ

Покажчик рецензентів ХХVІ тому УРЖ

2018, 26(4):300

Повний текст

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020