2018.26 (3)


МІКРОКАРЦИНОМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ

ОКСАНА ІВАНІВНА СОЛОДЯННИКОВА, ДАНУТА ЛЮЦІАНІВНА САГАН, ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ТРАЦЕВСЬКИЙ, ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ДАНИЛЕНКО, ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА ТУРИЦИНА

2018, 26(3):139-141

Анотація | Повний текст


АСОЦІАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ТИРЕОЇДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА СТАНОМ ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ У ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ВІД БАТЬКІВ, ОПРОМІНЕНИХ УНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КАМІНСЬКИЙ, ОЛЬГА ВАСИЛІВНА КОПИЛОВА, ОЛЬГА АРКАДІЇВНА СТЕПАНЕНКО, ЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА ЦВЄТ, КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ГРИЩЕНКО

2018, 26(3):142-145

Анотація | Повний текст


УДК: 616.36-006.6-089.843-073.916

РОЛЬ РЕНОСЦИНТИГРАФІЇ У ХВОРИХ НА ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНИЙ РАК, ЩО ЗАСТОСОВУВАЛИ ІМУНОСУПРЕСИВНУ ТЕРАПІЮ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ПЕЧІНКИ

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ТКАЧЕНКО, ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОРОЛЬ

2018, 26(3):146-149

Анотація | Повний текст


РАДІОЙОДОРЕЗИСТЕНТНІ МЕТАСТАЗИ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ПРОЯВ ВНУТРІШНЬОПУХЛИННОЇ ФЕНОТИПІЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТІ

ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА ЗЕЛІНСЬКА, АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КВАЧЕНЮК, ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА КУЛІНІЧЕНКО, ГАННА ЯКІВНА УСТИМЕНКО, ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ БОЖОК

2018, 26(3):150-153

Анотація | Повний текст


СЦИНТИГРАФІЯ З 99mTC-ПЕРТЕХНЕТАТОМ В ДІАГНОСТИЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

І. В. НОВЕРКО, В. Ю. КУНДІН, М. В. САТИР

2018, 26(3):154-157

Анотація | Повний текст


ЗНАЧЕННЯ МАРКЕРА РЕЗОРБЦІЇ TRAP-5b У ЛІКУВАННІ МНОЖИННОЇ КІСТКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ МЕТОДОМ СИСТЕМНОЇ РАДІОНУКЛІДНОЇ ТЕРАПІЇ

МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ФІРСОВА, ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ КЛЮСОВ, НІНА ІВАНІВНА ПОЛЯКОВА, ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА КАЩЕНКО

2018, 26(3):158-161

Анотація | Повний текст


ЗМІНИ МОЗКОВОГО КРОВОТОКУ ЗА ДАНИМИ СЦИНТИГРАФІЧНИХ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ У ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОМУ БАСЕЙНІ

ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА НОВІКОВА, МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ НІКОЛОВ, СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ МАКЕЄВ, СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ КОВАЛЬ, ЛІДІЯ ЛЬВІВНА ЧЕБОТАРЬОВА, МАРИНА ВАСИЛІВНА ГЛОБА

2018, 26(3):162-167

Анотація | Повний текст


ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ В ОЦІНЦІ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ОПЕРОВАНОЇ ПЕЧІНКИ (РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

ГАЛИНА ВАСИЛІВНА ЛАВРИК

2018, 26(3):168-178

Анотація | Повний текст


ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ У ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА ПРОХАЧ

2018, 26(3):179-184

Анотація | Повний текст


ЛЕЙКОЦИТАРНИЙ СКЛАД ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА ТИРЕОЇДНИЙ РАК ПІСЛЯ РАДІОЙОДОТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕКОМБІНАНТНОГО ЛЮДСЬКОГО ТИРЕОТРОПІНУ (ТИРОГЕНУ)

ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА ЗАМОТАЄВА, НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА СТЕПУРА, МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ТРОНЬКО

2018, 26(3):185-189

Анотація | Повний текст


ЛЕКЦІЇ


ЗАСТОСУВАННЯ СТРЕС-ТЕСТІВ ПРИ СЦИНТИГРАФІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ПЕРФУЗІЇ МІОКАРДА

МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА САТИР, АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ХОХЛОВ, ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА КУНДІНА, ІРИНА ВАСИЛІВНА НОВЕРКО, МАКСИМ ВАДИМОВИЧ ШИМАНКО

2018, 26(3):190-195

Анотація | Повний текст


РАДІОНУКЛІДНА ДІАГНОСТИКА ЗАПАЛЬНИХ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ КОВАЛЬ, СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ МАКЕЄВ, МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ ЛЕВЧЕНКО, ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА НОВІКОВА

2018, 26(3):196-199

Анотація | Повний текст


ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ


ЗАСТОСУВАННЯ В ОНКОЛОГІЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Т-ЛІМФОЦИТІВ, ЩО ЕКСПРЕСУЮТЬ ХИМЕРНІ АНТИГЕННІ РЕЦЕПТОРИ

П. П. СОРОЧАН, А. С. ДУДНІЧЕНКО, І. А. ГРОМАКОВА, Н. Е. ПРОХАЧ, I. С. ГРОМАКОВА

2018, 26(3):200-207

Анотація | Повний текст


ДИСКУСІЯ


СЦИНТИГРАФІЧНА СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК

В. Ю. КУНДІН

2018, 26(3):208-212

Анотація | Повний текст


ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


ВИПАДОК ВИКОРИСТАННЯ 131І У ЛІКУВАННІ ЕКСТРАТИРЕОЇДНОГО РОСТУ ФОЛІКУЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ГРАБОВСЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ВЛАДИМИРОВ

2018, 26(3):213-214

Анотація | Повний текст


ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ


ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ 131І У ЛІКУВАННІ ТИРЕОТОКСИЧНИХ СТАНІВ У КЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА»

ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ГРАБОВСЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ВЛАДИМИРОВ

2018, 26(3):215-218

Анотація | Повний текст


НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ


ОСВІТА


МАСТЕР-КЛАСС 25-ЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ ПАПИЛЛЯРНЫМ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЛЕЧЕННЫМИ РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МЕЧЕВ, ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ЩЕРБИНА, ЮЛИЯ ПЕТРОВНА СЕВЕРИН, ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА АНДРЕЕВА

2018, 26(3):219-222

Анотація | Повний текст


ОСВІТА


ІНФОРМАЦІЇ


Резолюція науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (20–21 червня 2018 р., м. Вінниця)

2018, 26(3):223

Повний текст


ПАМ’ЯТІ


ВІКМАН ЯН ЕДУАРДОВИЧ (1958–2018)

2018, 26(3):224-225

Повний текст

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020