Категорія: Архів номерів

2018.26 (1)

ДО ЮВІЛЕЮ УРЖ Український радіологічний журнал — 25 років видання 2018, 26(1):5-6 Анотація | Повний текст ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЯ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ МЕТАСТАТИЧНОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ ГАЛИНА ВАСИЛІВНА ЛАВРИК 2018, 26(1):7-14 Анотація | Повний текст РАННЯ ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ МОЗКУ ПРИ СИНДРОМІ ВЕРХНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ В ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ, ЄВГЕН […]

УРЖ 4/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2017, том XXV, випуск 4, сторінка 257 УДК 614.876 І. Ю. ЧЕРНЯВСЬКИЙ1, В. А. ВІННІКОВ2 1Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 2ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ВТРАТУ ДІЄЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ НЕРІВНОМІРНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ВПЛИВУ ГАММА-НЕЙТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ Мета роботи. Визначити можливість […]

УРЖ 3/2017

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2017, том XXV, випуск 3, сторінка 173 УДК 616.24-006.6+615.849:576.385.5 ВІРА ВАСИЛІВНА КАРВАСАРСЬКА, НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА МІТРЯЄВА, НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БІЛОЗОР, ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ГРЕБІНИК, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків ФАКТОР РОСТУ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН ТА ВМІСТ ЕНДОСТАТИНУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ ПРИ ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ […]

УРЖ 2/2017

2017, том XXV, випуск 2, сторінка 77 ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 616-089.5-031.81:616-089.5-035.4 СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ЛУЦИК Обласний комунальний заклад «Cумський обласний клінічний онкологічний диспансер» ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЗНЕБОЛЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З ВИХІДНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Мета роботи. Підвищити ефективність лікування хронічної серцевої недостатності у хворих на рак кишечника, які підлягають хірургічному лікуванню, шляхом оптимізації анестезіологічної допомоги. Матеріали та […]

УРЖ 1/2017

ЗМІСТ ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2017, том XXV, випуск 1, сторінка 5 УДК 616-006.441:616.419]:616-073.756.8(476) С. А. ХОРУЖИК, Е. А. ЖАВРИД ДУ «РНПЦ онкології та медичної радіології ім. М. М. Александрова», а/г Лісовий, Мінський район, Білорусь ОПТИМІЗАЦІЯ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНО-ТОМОГРАфІЧНИХ КРИТЕРІїВ УРАЖЕННЯ КІСТКОВОГО МОЗКУ ПРИ ЛІМфОМАХ Мета роботи. Вивчити частоту ураження різних відділів скелета і характеристики інтенсивності сигналу на стандартних магнітно-резонансних […]

Додаток (3)

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку брахітерапії в Україні» (8 листопада 2019 р., м. Харків)

Додаток (2)

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології» 18 жовтня 2019 р., Харків

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020