Категорія: Архів номерів

2020.28 (1)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Повний текст ЗМІСТ Повний текст ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТ VEGF, ЦОГ-2 ТА ПГЕ-2 ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ’ЄКТИВНОЇ ВІДПОВІДІ НА ПРОМЕНЕВУ ТЕРАПІЮ В ПОЄДНАННІ З ІНГІБІТОРОМ ЦОГ-2 У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА МІТРЯЄВА, НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БІЛОЗОР, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ, ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ГРЕБІНИК 2020, 28(1):5 Анотація | Повний текст (PDF) ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ […]

2019.27 (4)

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНА ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОПЛАЗІЇ ГЕРМІНОГЕННИХ КЛІТИН IN SITU У ГЕРМІНОГЕННИХ ПУХЛИНАХ ЯЄЧКА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ПОТАПОВ, ДАР’Я ІГОРІВНА ГАЛАТА, ОКСАНА МИКОЛАЇВНА ПЛІТЕНЬ, НАТАЛІЯ ІВАНІВНА ГОРГОЛЬ 2019, 27(3):231-238 Анотація | Повний текст (PDF) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ СА-125, ЕКСПРЕСІЇ МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПАТОМОРФОЗУ РАКУ ЯЄЧНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ТА НАЯВНОСТІ РЕЦИДИВУ ОЛЕКСАНДР […]

2019.27 (3)

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ХРОНОМОДУЛЬОВАНОЇ РАДІОХІМІОТЕРАПІЇ НЕОПЕРАБЕЛЬНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ О.М. СУХІНА, К.В. НЕМАЛЬЦОВА, О.А. НЕМАЛЬЦОВА 2019, 27(3):165-171 Анотація | Повний текст (PDF) СПЛЕНЕКТОМІЯ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ ЛІМФОЦИТАРНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ ЄВСТАХЕВИЧ, ІГОР ЙОСИПОВИЧ ЄВСТАХЕВИЧ, МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ СЕМЕРАК, ВОЛОДИМИР ЄВСТАХОВИЧ ЛОГІНСЬКИЙ 2019, 27(3):172-175 Анотація | Повний текст (PDF) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ОДНОМОМЕНТНИХ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ […]

2019.27 (2)

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕНОСЦИНТИГРАФІЇ У ХВОРИХ НА ТЕСТИКУЛЯРНУ СЕРТОЛІОМУ ПІСЛЯ ЦИТОСТАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ ТКАЧЕНКО, ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОРОЛЬ 2019, 27(2):85-87 Анотація | Повний текст (PDF) ДИНАМІЧНА РЕНОСЦИНТИГРАФІЯ З 99mTc-ДТПА В ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ СТЕНОЗУ НИРКОВИХ АРТЕРІЙ У ПАЦІЄНТІВ З РЕНОВАСКУЛЯРНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ІРИНА ВАСИЛІВНА НОВЕРКО, АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ХОХЛОВ, МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА САТИР, МАКСИМ […]

2019.27 (1)

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ РАДІОФАРМПРЕПАРАТІВ «ГЛЮКОЗА, 11С» ТА «ЕТАНОЛ, 11С» ДЛЯ ПОЗИТРОН-ЕМІСІЙНОЇ ТОМОГРАФІЇ НА ПРИСКОРЮВАЧАХ ННЦ ХФТІ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОНКО, РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ ДРОНОВ, БОРИС ІВАНОВИЧ ШРАМЕНКО, ІГОР ВІКТОРОВИЧ БЕЛОЗЬОРОВ, ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ГІРКА 2019, 27(1):5-9 Анотація | Повний текст ВПЛИВ ПОЄДНАНОЇ ДІЇ КОНФОРМНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ТА ІНГІБІТОРА ЦОГ-2 НА ВМІСТ VEGF, ЦОГ-2, ПГЕ-2 У СИРОВАТЦІ КРОВІ […]

2018.26 (4)

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ РАЕС ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА ПРИЛИПКО, ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРИЧЕНКО, МАРИНА МИКОЛАЇВНА МОРОЗОВА, ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА БОНДАРЕНКО 2018, 26(4):231-238 Анотація | Повний текст ВПЛИВ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЕНДОГЕННІ АНТИМІКРОБНІ МЕХАНІЗМИ ПРИ ЛІКУВАННІ ІНФІКОВАНИХ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ ШКІРИ Л. І. СИМОНОВА, В. З. ГЕРТМАН, О. С. ПУШКАР, Н. В. ЛЯХОВСЬКА 2018, 26(4):239-244 […]

2018.26 (3)

МІКРОКАРЦИНОМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ОКСАНА ІВАНІВНА СОЛОДЯННИКОВА, ДАНУТА ЛЮЦІАНІВНА САГАН, ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ТРАЦЕВСЬКИЙ, ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ДАНИЛЕНКО, ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА ТУРИЦИНА 2018, 26(3):139-141 Анотація | Повний текст АСОЦІАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ТИРЕОЇДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА СТАНОМ ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ У ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ВІД БАТЬКІВ, ОПРОМІНЕНИХ УНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КАМІНСЬКИЙ, ОЛЬГА ВАСИЛІВНА […]

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020