Про журнал

Журнал «Український радіологічний журнал» заснований Державною установою «Інститут медичної радіології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (Інститут) в 1993 р. і входить до Переліку наукових фахових видань України.

Журнал публікує основні результати дисертаційних робіт зі спеціальності 14.01.23 «Променева діагностика, променева терапія» з метою поширення наукових досягнень Української школи радіологів, радіаційних онкологів. Журнал включений до переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1021).

До складу редакційної колегії журналу входить 22 вчених — провідних українських та зарубіжних радіологів, радіобіологів, онкологів та фахівців інших суміжних галузей медицини, яких залучають для внутрішнього та зовнішнього рецензування. Процес рецензування та керівництво для рецензентів представлені на веб-сайті журналу http://urg.kharkov.ua, а також на сайті інституту http://medradiologia.kharkov.ua/ .

Журнал зареєстрований у наукометричній базі даних Google Scholar, міжнародних базах даних INIS (МАГАТЕ), BIHITI та Науковій електронній бібліотеці (Російська Федерація).

Виготовлювач: ТОВ «Золоті сторінки», вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, Україна, тел./факс (057) 701-0-701.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 276 від 12.12.2000 р.

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2017